naglowek

 

2021-01-26     Lutosława, Normy, Pauliny    
Strona główna -> O Nas -> Krótka historia naszego Koła

 

Krótki rys historyczny Koła Łowieckiego „ TUR „ w Sierpcu


   Zebranie założycielskie powstającego Koła Łowieckiego NR 2 w Sierpcu odbyło się w dniu

04 października 1966 roku.


Skład pierwszego Zarządu Koła:

Prezes- Antoni Jankowski

Łowczy – Czesław Bojanowski

Sekretarz – Stanisław Pruchno

Skarbnik – Wacław Piusiński


    W dniu 24 października 1966 roku w Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sierpcu dokonano wpisu Koła Łowieckiego Nr 2 „ TUR” w Sierpcu do rejestru kół łowieckich.

Symboliczną nazwę „TUR” przyjęliśmy na wniosek ówczesnego Prezesa Antoniego Jankowskiego.

   Ostatni TUR zgładzony ręką kłusownika w roku 1668 w Puszczy Jaktorowskiej pod Sochaczewem / jak podają źródła historyczne/ miał symbolizować naszą dalszą pracę, nakierowaną na ochronę gatunków naszej fauny a zarazem określać zasady jakie miały przyświecać członkom koła w realizacji zadań Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

Tak jest do dzisiaj.

Skład obecnego Zarządu Koła:

Prezes – Witold Pruchno

Łowczy – Jerzy Gajewski

v-ce Łowczy – Mirosław Górzyński

Sekretarz – Mirosław Kruszewski

Skarbnik – Włodzimierz Rzeszotarski

     Introdukujemy bażanty w naszych obwodach łowieckich. Tylko w roku 2010 wypuściliśmy 500 sztuk bażantów. W roku bieżącym już zakupiliśmy z funduszy własnych 117 sztuk bażantów oraz 40 sztuk kuropatw.

W poprzednich latach zakupywaliśmy zające z Ośrodków Hodowlanych PZŁ w tych samych celach.

    Realizujemy dzisiaj zadania Zrzeszenia w bardzo trudnych dla dzikiej przyrody,/ fauny i flory/ czasach. Skutkiem narzuconych nam działań unijnych, polegających m.in na szczepieniu lisów wolno żyjących, nadmiernie rozwinęła się populacja tego drapieżnika. Za jego przyczyną tracimy w zastraszającym tempie zwierzynę drobną taką jak zając szarak, kuropatwa szara a także zmniejsza się populacja sarny polnej.

    Stąd nasze działania są nakierowane na ochronę tych gatunków, będących w recesji lub ginących w zastraszającym tempie.

    Chcemy odbudować lub przywrócić polom i nielicznym lasom, gatunki tak bliskie naszym mazowieckim równinom. Mam tu na myśli sztandarowe gatunki jak : zając szarak i kuropatwa szara, niegdyś liczne, będące naszą chlubą.

W zakresie gospodarki łowieckie możemy chwalić się wieloma osiągnięciami.

   Prowadzimy małe gospodarstwo rolne. Naszą własnością jest 4 ha ziemi, oraz dzierżawa 6,5 ha pól i łąk wraz z budynkami gospodarczymi o pow. Ponad 200m2 od Nadleśnictwa w Płocku. Pola obsiewamy zbożem oraz bardzo atrakcyjnym dla zwierzyn topinamburem. Nasze zbiory w całości stanowią bazę pokarmową na czas trudnych okresów zimowych. W zdobywaniu karmy wspomagają nas instytucje oraz osoby prywatne. Liderem jest Słodownia sierpecka od której odbieramy odpady użytkowe za symboliczną odpłatność. W b.r. otrzymaliśmy od naszego Kol. Ponad 15 ton zboża z przeznaczeniem na dokarmianie w okresie zimy.

    Szczególnie cieszy nas, że możemy także poszczycić się własną siedzibą koła . Zakupiliśmy stary budynek mieszkalny z działką o pow. 0.17 ha od położoną w „sercu” lasu. Nasze budynki okalają pola o pow. 1..5 ha na których dbamy o bazę żerową dla zwierzyny. Wykopaliśmy dwa duże zbiorniki wodne służące jako wodopój dla zwierzyny.

Aktualnie w kole „TUR” skupiamy dwudziestu pięciu członków i szkolimy trzech kandydatów.

Rok 2011 jest dla nas szczególny, obchodzimy właśnie jubileuszu 45- lecia.

   Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Sierpca. Kierujemy do władz samorządowych miasta i powiatu, słowa podziękowania za wspieranie naszej działalności i pomoc w realizacji zadań Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

   Tą drogą dziękujemy naszym przyjaciołom i wszystkim, którzy nas kiedykolwiek wspierali i dobrze życzą na przyszłość.

   Zarząd koła składa serdeczne życzenia, pomyślności, zdrowia i wytrwałości w dążeniu do upragnionego celu, wszystkim swoim członkom i ich najbliższej rodzinie.Z wyrazami szacunku

Zarząd Koła


Sierpc sierpień 2011 rok

 


Odwiedzin :

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska