naglowek

 

2021-01-26     Lutosława, Normy, Pauliny    

 

    Myślę koledzy że o tym pamiętacie, ale gwoli przypomnienia  nawiązuję do regulaminu polowań i uprzejmie informuję kolegów że paragraf 33 mówi cytuję:
 
1.myśliwy zajmuje stanowisko w miejscu wskazanym mu przez rozprowadzającego, przy czym wolno mu przesunąć się nie więcej niż trzy metry w prawo lub w lewo wzdłuż linii myśliwych.
  /wzdłuż płotu myśliwych/
 
2.w czasie zajmowania stanowisk oraz na stanowisku myśliwy obowiązany zachowywać się cicho i spokojnie.
 
3.po zajęciu stanowiska myśliwy nawiązuje łączność wzrokową z myśliwymi na sąsiednich stanowiskach i w miarę możliwości potwierdza to ruchem ręki.
 
4.myśliwy pozostaje na stanowisku aż do sygnału oznajmiającego koniec pędzenia, z zastrzeżeniem pkt. 5.
 
5.w sytuacji wymagającej niesienia w nagłych wypadkach pomocy innym myśliwym, schodząc ze stanowiska, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym swoich sąsiadów oraz rozładować broń z  zastrzeżeniem pkt.6.
 
6.zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest dopuszczalne tylko w razie konieczności udzielenia pomocy osobie zaatakowanej przez zwierzynę.
 
7.myśliwy jest obowiązany posiadać na wierzchnim okryciu jaskrawe elementy garderoby, zapewniające dobrą widoczność przez innych uczestników polowania.
 
 
Za Łowczym
DARZ BÓR
Sekretarz Koła
Mirek Kruszewski
Odwiedzin :

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska